Wat is Aqua-nano ?

Aqua-Nano is de merknaam van water ( normaal H2O ) en een water /NaCL oplossing (normaal infuus), dat in een laboratorium onder vacuum bewerkt zijn met elektromagnetische impulsen van een gepatenteerde lage – temperatuur plasma installatie, aangevuld met resonantie technieken.

image1 image2

Vloeistoffen en vaste materialen die blootgesteld worden aan deze lage temperatuur plasma resonantie behandeling krijgen tijdelijk een aantal eigenschappen die wezenlijk verschillen van de onbehandelde versies, maar de chemische formule wijzigt niet.
Zo blijft Aqua-nano gewoon H2O !!

Echter H2O moleculen zijn niet identiek. Er zijn diverse samenstellingen met verschillende isotopen zoals Н1,Н2, О14,О15,О16,О17, О18,О19
Door de behandeling met koud plasma wordt het aantal verschillende isotopen in Aqua-Nano beperkt.

Door de wijziging in aantal O2 isotopen en door vermindering van het aantal vrije radicalen wordt Aqua – Nano energetisch stabiel en verliest het daardoor tijdelijk het vermogen om nieuwe giga clusters te maken
Dit leidt tot de vorming van nieuwe metastabiele moleculaire groepen ( nanoclusters ) .

Water moleculen tijdens het ontclusterings proces

Before cold plasma treatment

 

After cold plasma treatment

Aqua-Nano clusters na bewerking

Een aantal verschillende eigenschappen van Aqua Nano ten opzichte van onbehandeld water zijn o.a.:

  • Aqua-nano bevat vrije zuurstof atomen!
  • Kleinere H2O molecuul clusters ( betere penetratie op celniveau )
  • Een lagere permittiviteit = minder sterk electrisch veld
  • (ca 20 V/m t.o.v. ca 78,5 V/m voor onbehandeld water)
  • Verhoogde osmositeit ( groter oplossend vermogen )
  • Verhoogde oppervlakte spanning
  • Aqua Nano bevat geen vrije radicalen

Onder de button “Resultaten” zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar met meer details.

Door deze nieuwe eigenschappen zijn er een groot aantal interessante effekten op totaal verschillende gebieden zoals “gezondheid” in de breedste zin des woords voor zowel mensen als dieren en agrarische toepassingen.

Door de hoeveelheid toegevoegde energie en de tijdsduur van de behandeling te wijzigen ontstaan er verschillende soorten water speciaal afgestemd op de applicatie.

Resultaten